Eenheidsheling

Waar alles in liefde samen komt….

Meer over Eenheidsheling

Eenheidsheling stimuleert je je zo te ontwikkelen dat je steeds meer je ware aard gaat ervaren. Het ruimt beperkende mentale, emotionele en spirituele patronen op en dat wat je los mag laten aan oude ervaringen. Leidend in dit proces is jouw ziel. Zij bepaalt wat er geheeld mag worden en het tempo waarin. Eenheidsheling brengt jou in contact met je diepste wezen: de eenheid, waarin we in liefde met alles en iedereen verbonden zijn. Het nodigt je uit de volgende stap in je ontwikkeling te maken en vanuit die waarachtige liefde en verbondenheid te leven.

Het is vervolgens aan jou om deze heling ook werkelijk te integreren, door je persoonlijk en spiritueel te ontwikkelen. Eenheidsheling reikt je de te nemen stappen daarin aan.

Eén-zijn betekent dat je niet langer leeft vanuit niet voldane behoeften van vroeger en steeds maar nieuwe verlangens naar meer of anders, maar puur vanuit vrijheid, vanuit bewustzijn en het mysterie van het leven zelf. Je kunt de werkelijkheid zien zoals die is en niet langer door de gekleurde bril van je persoonlijkheid.
Daardoor is er veel minder strijd, in je en om je heen. Je ziet de levendigheid, schoonheid en grootsheid van het menselijke bestaan.

Je leeft in eenheid met alles en bent ontwaakt uit de staat waarin je jezelf als anders en afgescheiden van alles ziet. Ben je ontwaakt dan ervaar je dat er geen ‘jij’ en ‘ik’ bestaan, maar dat wij onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn in eenheid.

Eenheidsheling helpt je je te ontwikkelen naar het ervaren van eenheid.

Het werkt met healinggidsen die, in samenwerking met jouw ziel, de eigenlijke heling verrichten. Zij hebben vanuit de spirituele wereld een veel beter zicht op wat nu belangrijk is voor jouw ontwikkeling. Zij zuiveren wat je niet meer nodig hebt en brengen in je aandacht op welke thema’s, blokkades of ervaringen heling heeft plaatsgevonden.

Eenheidsheling werkt met Eenheidsenergie, dat afkomstig is van de heelheid. Omdat alles één is, betekent het dat Eenheidsenergie altijd en overal is. Het is niet buiten ons, maar in onszelf aanwezig. Het komt niet van ergens ver weg of vanuit de verre toekomst. Het is hier en nu beschikbaar. Eenheidsenergie is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Als je je opnieuw hebt opengesteld voor Eenheidsenergie, kun je op elk moment die verbondenheid bewust ervaren. Jouw ware wezen krijgt dan steeds meer ruimte om via jou aanwezig te zijn.

Iedereen kan met deze Eenheidsenergie werken omdat het geven van een healing heel eenvoudig is. Ging healing voorheen gepaard met allerlei technieken en handplaatsingen, inwijdingen en mastertitels. Eenheidsheling heeft dat niet nodig. Hoe meer de healer kan ‘Zijn’, hoe beter de healing is. Minder doen en meer Zijn.

Voor het werken met Eenheidsheling is geen kennis of ervaring nodig. Tijdens de eerste kennismaking met Eenheidsheling kunnen al opzienbarende helingen plaatsvinden, op emotioneel, mentaal, spiritueel en fysiek niveau. Ook door ‘first time ever’ healers.

1 comment

Comments are closed.