Eenheidsheling

Waar alles in liefde samen komt….

Ontstaan Eenheidsheling

Eenheidsheling is ontstaan in en door ons eigen helingsproces. Door ons te ontwikkelen, te helen en te zuiveren maakten Annemarie en Astrid medio 2008 contact met Eenheidsenergie, toen nog onbewust van wat het was en van de werking ervan.

Door zich mee te laten nemen in het proces van hoe er mee te werken en welke resultaten het zou geven, ontstond Eenheidsheling. Het was een proces van steeds minder doen naar volledig en alleen nog maar ‘Zijn’. Van handelingen verrichten en gidsen aanroepen, naar zitten, open stellen en overgave. Deze trend was niet alleen zichtbaar in de healing maar ook in hun leven. Ervaren, eenvoud en Zijn kwamen in de plaats van denken en doen.

Stop met zoeken, het drijft je voort uit het ‘hier en nu’. Zoeken gaat er namelijk van uit dat het niet goed is zoals het nu is. Eenheid gaat er van uit dat het goed is zoals het nu en hier is.

Informatie over de healing kregen ze van mensen die geheald werden, uit hun eigen ervaring en van channelingen die ze van gidsen ontvingen.

Het ontstaan van Eenheidsheling beschrijft precies het proces waar een mens zich in begeeft als deze zich gaat ont-wikkelen. Van zich druk maken over de vorm, naar leven in puur bewustzijn.

Door de snelle wereldwijde veranderingen wordt de gehele mensheid uitgenodigd deze stap te maken.

Als je je laat zinken in dat wat is, komt er rust en ruimte en kun je weer de liefde voelen die in elke situatie is.

 

Channeling van gidsen:

De gidsen van Eenheidsheling hebben ons ontwikkelingsproces mooi samengevat:

‘Eerst wordt de persoonlijkheid versterkt om vertrouwen in je ontwikkelingsproces op te bouwen en de kracht om het aan te gaan. Dan is er ruimte om jezelf meer en meer in liefde te aanvaarden en alles wat ‘niet liefde’ is langzaam los te laten. Vervolgens leer je daar vanuit een ander perspectief naar te kijken, om zo uiteindelijk juist je persoonlijkheid weer los te kunnen laten. In elke situatie steeds weer, door vanuit liefde er naar te kijken en er mee om te gaan. Steeds opnieuw keer je terug naar die essentie van liefde. Dat is wat Eenheidsheling doet.’

In ons proces van ontwikkeling zullen we steeds meer eenheid ervaren. Gidsen hebben dat beschreven als:

‘Je komt steeds meer in verbinding met het al, je gaat steeds verder open voor de eenheid, je komt steeds dichter bij het doel van wezenlijke versmelting waarin de liefde kan stromen, precies daarheen waarheen het gaat. Jou meenemend op haar stroming door haar beddingen van schoonheid, door haar watervallen van pure vreugde en haar klaterende en kabbelende geluiden. Soms even stilstaand, om dan weer verder te gaan naar de eindeloze, eeuwige wateren, waarin alles verdwijnt, versmelt en opgaat en alles één wordt en niets haar meer scheidt.’